Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Special Issue | Volume 102 | 2019

Articles

Judicial Self-restraint and the Super-repealing Power of the Constitutional Court of the Slovak Republic ... 3
K á č e r, M.

Changes to Selection and Appointment of Constitutional Court Judges in Slovakia ... 14
D r u g d a, Š.

The Guardians and the Watchdogs: The framing of politics, partisanship and qualification by selected newspapers during the 2018–2019 Slovak Constitutional Court appointment process ... 34
S t e u e r, M.

The Use and Misuse of the Customary International Law Doctrine of Necessity in International Investment Arbitration ... 55
C h o v a n c o v á, K.

Constitutional Basis of Public Administration (Selected Problems) ... 72
K u k l i š, P.

Book Review

Kráľ otec. Od Kováča po Kisku alebo načo nám je prezident. [King Father. From Kováč to Kiska, or Why We Need a President] (Lucia Berdisová) ... 88
P r o c h á z k a, R.

From Scientific Life

Understanding Continuity and Discontinuity of Judicial Institutions of CEE Countries. A Report from a Research Seminar, Oslo, 7-8 November 2019 ... 95
Č u r o š, P.


Special Issue (Volume 104) 2021 | Special Issue (Volume 103) 2020 | Special Issue (Volume 102) 2019 | Special Issue (Volume 101) 2018 | Special Issue (Volume 100) 2017

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET