Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ARCHÍV

Dekáda 1970 - 1979

Archív starších čísel je rozdelený do dekád. Vyberte si dekádu a číslo, ktoré Vás zaujíma.

1970 1971 1972
Právny obzor 6/1970
Právny obzor 5/1970
Právny obzor 4/1970
Právny obzor 3/1970
Právny obzor 2/1970
Právny obzor 1/1970
Právny obzor 6/1971
Právny obzor 5/1971
Právny obzor 4/1971
Právny obzor 3/1971
Právny obzor 2/1971
Právny obzor 1/1971
Právny obzor 6/1972
Právny obzor 5/1972
Právny obzor 4/1972
Právny obzor 3/1972
Právny obzor 2/1972
Právny obzor 1/1972
1973 1974 1975
Právny obzor 6/1973
Právny obzor 5/1973
Právny obzor 4/1973
Právny obzor 3/1973
Právny obzor 2/1973
Právny obzor 1/1973
Právny obzor 6/1974
Právny obzor 5/1974
Právny obzor 4/1974
Právny obzor 3/1974
Právny obzor 2/1974
Právny obzor 1/1974
Právny obzor 6/1975
Právny obzor 5/1975
Právny obzor 4/1975
Právny obzor 3/1975
Právny obzor 2/1975
Právny obzor 1/1975
1976 1977 1978
Právny obzor 6/1976
Právny obzor 5/1976
Právny obzor 4/1976
Právny obzor 3/1976
Právny obzor 2/1976
Právny obzor 1/1976
Právny obzor 6/1977
Právny obzor 5/1977
Právny obzor 4/1977
Právny obzor 3/1977
Právny obzor 2/1977
Právny obzor 1/1977
Právny obzor 6/1978
Právny obzor 5/1978
Právny obzor 4/1978
Právny obzor 3/1978
Právny obzor 2/1978
Právny obzor 1/1978
1979
Právny obzor 6/1979
Právny obzor 5/1979
Právny obzor 4/1979
Právny obzor 3/1979
Právny obzor 2/1979
Právny obzor 1/1979

Dekáda 2000 - 2009 | Dekáda 1990 - 1999 | Dekáda 1980 - 1989

Dekáda 1970 - 1979 | Dekáda 1960 - 1969 | Dekáda 1950 - 1959

Dekáda 1940 - 1949 | Dekáda 1930 - 1939 | Dekáda 1920 - 1929

Dekáda 1917 - 1919

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET