Právny obzor

4

Ročník 102

2019

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ARCHÍV

Dekáda 1990 - 1999

Archív starších čísel je rozdelený do dekád. Vyberte si dekádu a číslo, ktoré Vás zaujíma.

1990 1991 1992
Právny obzor 10/1990
Právny obzor 9/1990
Právny obzor 8/1990
Právny obzor 7/1990
Právny obzor 6/1990
Právny obzor 5/1990
Právny obzor 4/1990
Právny obzor 3/1990
Právny obzor 2/1990
Právny obzor 1/1990
Právny obzor 10/1991
Právny obzor 9/1991
Právny obzor 8/1991
Právny obzor 7/1991
Právny obzor 6/1991
Právny obzor 5/1991
Právny obzor 4/1991
Právny obzor 3/1991
Právny obzor 2/1991
Právny obzor 1/1991
Právny obzor 10/1992
Právny obzor 9/1992
Právny obzor 8/1992
Právny obzor 7/1992
Právny obzor 6/1992
Právny obzor 5/1992
Právny obzor 4/1992
Právny obzor 3/1992
Právny obzor 2/1992
Právny obzor 1/1992
1993 1994 1995
Právny obzor 6/1993
Právny obzor 5/1993
Právny obzor 4/1993
Právny obzor 3/1993
Právny obzor 2/1993
Právny obzor 1/1993
Právny obzor 6/1994
Právny obzor 5/1994
Právny obzor 4/1994
Právny obzor 3/1994
Právny obzor 2/1994
Právny obzor 1/1994
Právny obzor 6/1995
Právny obzor 5/1995
Právny obzor 4/1995
Právny obzor 3/1995
Právny obzor 2/1995
Právny obzor 1/1995
1996 1997 1998
Právny obzor 6/1996
Právny obzor 5/1996
Právny obzor 4/1996
Právny obzor 3/1996
Právny obzor 2/1996
Právny obzor 1/1996
Právny obzor 6/1997
Právny obzor 5/1997
Právny obzor 4/1997
Právny obzor 3/1997
Právny obzor 2/1997
Právny obzor 1/1997
Právny obzor 6/1998
Právny obzor 5/1998
Právny obzor 4/1998
Právny obzor 3/1998
Právny obzor 2/1998
Právny obzor 1/1998
1999
Právny obzor 6/1999
Právny obzor 5/1999
Právny obzor 4/1999
Právny obzor 3/1999
Právny obzor 2/1999
Právny obzor 1/1999

Dekáda 2000 - 2009 | Dekáda 1990 - 1999 | Dekáda 1980 - 1989

Dekáda 1970 - 1979 | Dekáda 1960 - 1969 | Dekáda 1950 - 1959

Dekáda 1940 - 1949 | Dekáda 1930 - 1939 | Dekáda 1920 - 1929

Dekáda 1917 - 1919


Ústav štátu a práva SAV | Zbierka.sk | Zakon.sk | Ombudsman | Občan.sk | Ústavný súd | MS SR


 

ISSN 0032-6984

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2019 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET