Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Special Issue | Volume 102 | 2019

Articles

Judicial Self-restraint and the Super-repealing Power of the Constitutional Court of the Slovak Republic ... 3
K á č e r, M.

Changes to Selection and Appointment of Constitutional Court Judges in Slovakia ... 14
D r u g d a, Š.

The Guardians and the Watchdogs: The framing of politics, partisanship and qualification by selected newspapers during the 2018–2019 Slovak Constitutional Court appointment process ... 34
S t e u e r, M.

The Use and Misuse of the Customary International Law Doctrine of Necessity in International Investment Arbitration ... 55
C h o v a n c o v á, K.

Constitutional Basis of Public Administration (Selected Problems) ... 72
K u k l i š, P.

Book Review

Kráľ otec. Od Kováča po Kisku alebo načo nám je prezident. [King Father. From Kováč to Kiska, or Why We Need a President] (Lucia Berdisová) ... 88
P r o c h á z k a, R.

From Scientific Life

Understanding Continuity and Discontinuity of Judicial Institutions of CEE Countries. A Report from a Research Seminar, Oslo, 7-8 November 2019 ... 95
Č u r o š, P.


Special Issue (Volume 104) 2021 | Special Issue (Volume 103) 2020 | Special Issue (Volume 102) 2019 | Special Issue (Volume 101) 2018 | Special Issue (Volume 100) 2017

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET